ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

expertise

Branding
Ονοματοδοσία - Σήμα - Λογότυπο - Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας - Σχεδιασμός συσκευασίας - Σχεδιασμός εντύπων - Προϊοντικές εφαρμογές - Sign system.

Ιστοσελίδες - Web Campaigns
Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Web banners - Newsletters - Oργάνωση ομαδικών αποστολών - Social media campaigns - Google campaigns - SΕΟ - Web analytics.

Dedicated Servers - Hosting
Φιλοξενία ιστοσελίδων σε dedicated servers, σε data centers σε Γαλλία και Γερμανία - Πρόσβαση με cPanel - Τεχνική υποστήριξη των servers - Επιμέλεια ομαλής λειτουργίας των ιστοσελίδων.

Στρατηγική επικοινωνίας
Μελέτη θέσης εταιρείας - Ανάλυση εμπορικών στόχων - Κατάρτιση στόχων επικοινωνίας - Παρουσίαση ιδεών & επικοινωνιακών προτάσεων.

Διαφημιστικές Καμπάνιες
Δημιουργία διαφημιστικού concept - Επιλογή κατάλληλων μέσων - Υλοποίηση δημιουργικής στρατηγικής / μέσο (above & below ενέργειες) - Ολοκληρωμένη έντυπη επικοινωνία (καταχωρίσεις, έντυπα, παρουσιάσεις, newsletters, κ.λπ.).

Κειμενογραφία Διαφήμισης
Πρωτότυπα εταιρικά κείμενα & τίτλοι - Rewriting - Δελτία τύπου - Publi - Eπιχειρηματικές συνεντεύξεις & άρθρα.

Εταιρικά Περίπτερα
Ολοκληρωμένη κάλυψη συμμετοχής σε εκθέσεις: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός - Επίβλεψη κατασκευής.

Υποστηρικτικές Ενέργειες
Με εξωτερικούς συνεργάτες: Διαφημιστική φωτογραφία και επεξεργασία - Λήψεις 360° και επεξεργασία.