Δημιουργικό Γραφείο Εμπορικής Επικοινωνίας

Branding
Ονοματοδοσία - Σήμα - Λογότυπο - Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας - Σχεδιασμός Συσκευασίας - Σχεδιασμός εντύπων - Anual Reports - Προϊοντικές Εφαρμογές - Sign system

Στρατηγική Επικοινωνίας
Μελέτη θέσης εταιρείας - Ανάλυση εμπορικών στόχων - Κατάρτιση στόχων επικοινωνίας - Παρουσίαση ιδεών & επικοινωνιακών προτάσεων

Διαδικτυακή Διαφήμιση - Google Campaign
Websites - Web banners - Social media campaigns - Google campaigns - Search Engine Optimization - Web analytics

Διαφημιστικές Καμπάνιες
Δημιουργία διαφημιστικού concept - Επιλογή κατάλληλων μέσων - Υλοποίηση δημιουργικής στρατηγικής / μέσο (Above & Below ενέργειες) - Ολοκληρωμένη έντυπη επικοινωνία (καταχωρίσεις, έντυπα, παρουσιάσεις, newsletters, κ.λπ.)

Κειμενογραφία Διαφήμισης & Δημοσιότητας
Πρωτότυπα εταιρικά κείμενα & τίτλοι, rewriting, Δελτία Τύπου, publi, επιχειρηματικές συνεντεύξεις & άρθρα

Εταιρικά Περίπτερα
Ολοκληρωμένη κάλυψη συμμετοχής σε εκθέσεις, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Ηλεκτρολογική μελέτη, Υλοποίηση - Επίβλεψη κατασκευής

Υποστηρικτικές Ενέργειες
Διαφημιστική φωτογραφία & επεξεργασία - Ψηφιακές & offset εκτυπώσεις - POP Displays & ειδικές κατασκευές - Εταιρικά ημερολόγια