ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

responsibility

Η καλή λειτουργία των ιστοσελίδων οφείλεται όχι μόνο στον σχεδιασμό τους ως προς την αισθητική, λειτουργική και τεχνολογική τους υπόσταση, αλλά και στον Server που τις φιλοξενεί.

Οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται σε δυνατούς, σύγχρονους Dedicated Servers σε διαφορετικά Data Centers σε Γαλλία και Γερμανία, με πολύ συχνά backups, πιστοποιητικά ασφαλείας, όλα, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνολογικά δεδομένα.

Κάθε πελάτης λαμβάνει πρόσβαση μέσω cPanel για πλήρη διαχείριση και αυτονομία. Έτσι έχει τη δυνατότητα δημιουργίας όσων e-mail accounts θέλει με όσο χώρο χρειάζεται, φίλτρα αυτόματης απάντησης και προώθησης αλληλογραφίας, φίλτρα αποκλεισμού ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ενημέρωση μέσω στατιστικών στοιχείων σχετικά με την ιστοσελίδα του, δημιουργία Sub Domains και γενικώς, όλα όσα διατίθενται από το cPanel.

H φιλοξενία των ιστοσελίδων είναι ετήσια και καλύπτει την υποστήριξη της καλής λειτουργείας των Servers.